.

Γιατί να επιλέξετε εμάς!!!


Το Κέντρο ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Ιούνιου του 2016 μεταφέροντας την πολυετή εμπειρία και αγάπη γι' αυτό που κάνουμε στο χώρο μας. Το Κέντρο μας έχει ως στόχο τη σωστή διάγνωση και αποκατάσταση μαθησιακών δυσκολιών, τη θεραπευτική παρέμβαση σε προβλήματα ομιλίας, λόγου και γραφής, την ψυχολογική υποστήριξη των παιδιών και της οικογένειας, καθώς και την επίλυση προβλημάτων συμπεριφοράς στο σπίτι και στο σχολείο.

Το Κέντρο μας διαθέτει μια πλήρως εκπαιδευμένη και καταρτισμένη επιστημονική ομάδα, αυστηρά επιλεγμένων ειδικών θεραπευτών, η οποία απαρτίζεται από: Παιδοψυχίατρο, Ειδικό Παιδαγωγό, Λογοθεραπευτή, Εργοθεραπευτή.

Όλοι μαζί αλλά και ο κάθε θεραπευτής ξεχωριστά αναλαμβάνουμε την εγγυημένη, συνεπή και υπεύθυνη αξιολόγηση και θεραπεία της κάθε περίπτωσης ξεχωριστά. Ακολουθούμε ειδικά ανεπτυγμένες μεθόδους αποκατάστασης, οι οποίες συνεχώς βελτιώνονται, ώστε να προσφέρουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Βασιζόμαστε σε Πανεπιστημιακά αποδεκτές μεθόδους και δεν ενστερνιζόμαστε "αιρετικούς" τρόπους αποκατάστασης. Τέλος ,θέλοντας να είμαστε όσο πιο κοντά σας γίνεται δείχνοντας ένα πραγματικά ανθρώπινο πρόσωπο στο κέντρο μας μπορείτε να καλύψετε πλήρως τις οικονομικές σας υποχρεώσεις και να επωφεληθείτε από τα ειδικά πακέτα προσφορών.Ποιοί Είμαστε

Το Κέντρο προσφέρει υπηρεσίες διάγνωσης, θεραπευτικής παρέμβασης, εκπαίδευσης και ολοκληρωμένης πλαισίωσης παιδιών και εφήβων καθώς και των οικογενειών τους.

Βρίσκεται στην Χαλκίδα στην Οδό Πάροδος Ορέστη Μακρή έναντι του σουπερμάρκετ Μασούτης.

Αναλυτικότερα οι υπηρεσίες που προσφέρονται είναι:


Διάγνωση και Αξιολόγηση

Πραγματοποιείται από διεπιστημονική ομάδα που αποτελείται από Παιδοψυχίατρο, Ψυχολόγο, Ειδικό Παιδαγωγό, Φιλόλογο Ειδικής Αγωγής,  Λογοθεραπευτή/ τρια και Εργοθεραπευτή/ τρια.


Στόχος είναι η ακριβής διάγνωση του είδους της διαταραχής, η αξιολόγηση του επιπέδου λειτουργικότητας του παιδιού και η πρόταση της κατάλληλης θεραπευτικής παρέμβασης.


Βασίζεται σε έγκυρα διαγνωστικά και αξιολογητικά εργαλεία, όπως: WPPSI III, WISC V, Sensory Profile, Δοκιμασία Γλωσσικής Αντίληψης και Έκφρασης, Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου (Ελληνική έκδοση του Word Finding Vocabulary Test, 4η έκδοση της Renfrew 1995), Εικόνες Δράσης/ Δοκιμασία Πληροφοριακής και Γραμματικής Επάρκειας, Λογόμετρο (ψυχομετρικό εργαλείο), Δοκιμασία Φωνητικής και Φωνολογικής Εξέλιξης, Australian Scales for Asperger’s Sundrome, Παιδικό ιχνογράφημα, Η Μαθησιακή αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με την Ψυχοπαιδαγωγική Μέθοδος.


Εξατομικευμένα Προγράμματα Παρέμβασης

Τα εξατομικευμένα προγράμματα λειτουργούν κατά κύριο λόγο ατομικά προγράμματα Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Ψυχοθεραπείας και Ειδικής διαπαιδαγώγησης. Εφαρμόζονται ποικίλες θεραπευτικές και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις όπως: Αισθητηριακή Ολοκλήρωση, Αισθητηριακό προφίλ, Έλεγχος κατάκτησης για όλα τα αναπτυξιακά ορόσημα, Γραφοκινητική εκπαίδευση, Κινητική αποκατάσταση, Εκπαίδευση δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής,  Εντατική Αλληλεπίδραση, P.E.C.S., Makaton, Touch and Say, Social Stories, Floor time, Κυκλοφοριακή αγωγή, Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση εφήβων, Γνωσιακή και συμπεριφοριστική και προσωποκεντρική προσέγγιση, T.E.A.C.CH, ABA, Braille Σύστημα ανάγνωσης και γραφής τυφλών, Κοινωνικές Ιστορίες κ.α. Τέλος λειτουργούν ομαδικά προγράμματα κοινωνικών δεξιοτήτων και συναισθηματικής αγωγής  καθώς και Εξωτερικά Προγράμματα (επισκέψεις σε Παιδότοπους, Θέατρα, Πάρκα, Παιδικές Χαρές κλπ)


Υπηρεσίες για την Οικογένεια

Το Κέντρο παρέχει αφενός ψυχολογική υποστήριξη, αφετέρου εκπαίδευση και συμβουλευτική στις οικογένειες των παιδιών με Δ.Α.Φ. Οι Ψυχοθεραπευτικές και Ψυχοεκπαιδευτικές συναντήσεις είναι ατομικές ή/και ομαδικές. Ειδικότερα για την Ψυχοεκπαίδευση σε ομαδικό επίπεδο εφαρμόζονται τα Προγράμματα Cygnet.


Παρέμβαση στην Κοινότητα

Το Κέντρο βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους παιδικούς σταθμούς και τα σχολεία της περιοχής με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών για την καλύτερη και ταχύτερη προσαρμογή των παιδιών στα

τυπικά ή ειδικά εκπαιδευτικά πλαίσια.