Τι είναι οι μαθησιακές δυσκολίες;


 

Ο όρος μαθησιακές δυσκολίες χρησιμοποιείται για να περιγράψουμε μια κατηγορία δυσκολιών στη μάθηση και πιο συγκεκριμένα στην επεξεργασία του γραπτού λόγου. Αυτές οι δυσκολίες εκφράζονται με την έντονη δυσκολία του παιδιού στην ορθογραφία, στην ανάγνωση ή και στα μαθηματικά.

Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να εμφανίζουν μερικά από τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
  1. 1.  Να αναγιγνώσκουν αργά με δισταγμό, χωρίς ροή, συχνά να συλλαβίζουν.
  2. 2.  Να παραλείπουν, να προσθέτουν, να αντικαθιστούν γράμματα όπως οι αντικαταστάσεις των συμφώνων, β-φ, γ-χ, δ-θ και των θ-φ, β-θ, π-κ, π-τ, ζ-ξ, ξ-ψ, ζ-σ (π.χ. γρόνου αντί χρόνου, βραβιά αντί βαδιά, ξίχουλα αντί ψίχουλα, φροχή αντί βροχή), οι αντικαταστάσεις των φωνηέντων α-ε. ε-ι, α-ο (π.χ. δόσος αντί δάσος, γαλώ αντί γελώ) και παραλείψεις ή επαναλήψεις γραμμάτων και συλλαβών μέσα στην ίδια λέξη (π.χ. λιμούλα αντί λιμνούλα πετάαω αντί πετάω κ.α.)
  3. Να κάνουν κα θρεφτική ανάγνωση (εμ αντί με)
  4. Να δυσκολεύονται στην κατανόηση κειμένου και στην έκφραση των σκέψεων τους με οργανωμένο και λογικό τρόπο.
  5. Να κάνουν πολλά ορθογραφικά λάθη, μουτζούρες, να μη βάζουν σημεία στίξης και να έχουν άσχημο γραφικό χαρακτήρα.
  6. Να έχουν φτωχό λεξιλόγιο
  7. Να δυσκολεύονται σε μορφές αναπαραστατικής μνήμης, όπως να μάθουν και να θυμούνται πίνακες, σειρές ονομάτων, μέρες της εβδομάδας, μήνες του χρόνου, δεξί - αριστερό, πάνω - κάτω, εκμάθηση κανόνων της ώρας.
  8. Όσον αφορά το επίπεδο των μαθηματικών, συναντούν δυσκολία στο να αναγνωρίζουν τα μαθηματικά σύμβολα(=,-, x, :), στην εκμάθηση του πολλαπλασιασμού και να αντιγράφουν αριθμούς και πράξεις.
  9. Έχουν προβλήματα προσανατολισμού στο χώρο και στο χρόνο.
Παρά την αδυναμία που δείχνουν τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες στην έκφραση, έχουν πλούσιο συναισθηματικό κόσμο, καλή κριτική ικανότητα, προβληματίζονται για τα κοινωνικά θέματα, έχουν διαμορφωμένες θέσεις και απόψεις, όμως συχνά μοιάζει να μη βρίσκουν λέξεις για να τις εκφράσουν.
Αν λοιπόν το παιδί σας δυσκολεύεται ιδιαίτερα να διαβάσει, παρ' ότι τα παιδιά της ηλικίας του έχουν κατακτήσει αυτή τη δεξιότητα, αν κάνει πολλά ορθογραφικά λάθη, ακόμα και σε λέξεις πολύ κοινές, αν δυσκολεύεται ιδιαίτερα να γράψει κάποιο κείμενο, τότε θα ήταν σκόπιμο να απευθυνθείτε σε ειδικούς για να αξιολογηθεί το κατά πόσο το παιδί σας έχει κάποια μορφή μαθησιακής δυσκολίας.
Με ειδικές μεθόδους διδασκαλίας αλλά και την κατανόηση και ενθάρρυνση από το άμεσο περιβάλλον του παιδιού (γονείς και σχολείο) τα παιδιά που ταλαιπωρούνται από κάποια μορφή μαθησιακής δυσκολίας παρακάμπτουν τις δυσκολίες τους και βελτιώνονται σημαντικά σε αυτά που υστερούν.